Jeseníky

Rozdělujeme se do dvou oblastí Nízký Jeseník a Hrubý Jeseník.
Nízký Jeseník se rozprostírá na Moravě a to ve Slezsku, Moravskoslezském a Olomouckém kraji.Jsem jedním z nejstarších geologických celký Střední Evropy s pozůstatky sopečné činnosti.
Nejvyšší vrchol mám v 802 m. n. m. a střední výška je kolem 480 m. n. m. 
Hrubý Jeseník  mým vrcholem je Praděd s výškou 1491 m. n. m., rozkládám se na třech hornatinách, které rozdělují sedla Vidly a Červenohorské sedlo. Jednotlivé hormatiny jsou Pradědova, Keprnická a Medvědská.

V království divočiny
Palisáda
Palisáda
U kadeřníka
I stromy se přede mnou sklánějí
Jeho výsost Divoký
Po schodoch
V temném lese
V mlžném lese
Bokorys Poniklého
close