Jizerské hory

Jsme nejsevernější pohoří a na České straně naleznete patnáct hor, které mají přes 1000 m.n.m. a co víc, taky patříme k pohoří s velmi hustou sítí vodních toků a proč tomu tak je? Protože se na našem pohoří nalézají významné rašeliniště.. Jsme samostatnou geomorfologickou jednotkou masivu Krkonošsko-jesenické subprovincie, která je rozdělená na dvě menší a to menší severní Smrčskou hornatinu a hlavní Jizerskou hornatinu. Naše toky pramení do Baltského a Severního moře.

Bokorys Malého Štolpichu
Bidlo pro hastrmana
Na Malém Štolpichu
Bokorys Jedlového
Jeho výsost Jedlový
Jedlový vodopád
Přes překážky
Černopotocké obrazy
Mezi kameny
I hadi se chodí napít
close