Šumava

Rozkládám se na území Česka, Rakouska a Bavorska, patřím k nejstarším pohořím Evropy a má rozloha je 1671 kilometrů čtverečných a délka 190km. Jsem prameništěm několika významných řek jako je Vltava, Otava, Úhlava a další. Na Šumavě se vyskytují ledovcová, rašelinná a antropogenní jezera.

Mezi stromy
Jako chameleon nebo ryba ve vodě
close