Beskydy

Jsem tady od dávnověku a svahy masivů Lysé hory, Travného, Ropice či Smrku a Kněhyně protínám svými žilami již od středohor. Razím si cestu pískovcem, vymílám vrásky ve slepenci a padám po kaskádách břidlice. Smrčinami, ale i přes travnaté poloniny vedou mé pramínky, potůčky, říčky a řeky. Probouzím se a usínám ve stínu horských hřebenů, a hlubokých údolí, která tvoří karpatský horský oblouk.

Bystrá kaskáda
Bystrý rybím okem
Pohleď do mých korun
Bystrý na stojáka
Bystrý vodopád v celé své kráse
Pohlédni na mou krásu
Bokorys Travenský
Semafor
Zima na Travenském
Podzimní mazlení
close