Beskydy

Jsem tady od dávnověku a svahy masivů Lysé hory, Travného, Ropice či Smrku a Kněhyně protínám svými žilami již od středohor. Razím si cestu pískovcem, vymílám vrásky ve slepenci a padám po kaskádách břidlice. Smrčinami, ale i přes travnaté poloniny vedou mé pramínky, potůčky, říčky a řeky. Probouzím se a usínám ve stínu horských hřebenů, a hlubokých údolí, která tvoří karpatský horský oblouk.

Pohlédni na mou krásu
Bokorys Travenský
Semafor
Zima na Travenském
Podzimní mazlení
Světlo a stín
Mezi balvanem
Je libo pohled rybím okem?
Padlý na Bučacím
Bučasí ve své kráse
close