Mazák

Tuhle cestu z jihozápadního svahu Lysé
hory do Ostravice mám nesmírně ráda.
Řítím se strmým a skalnatým korytem.
Ve výšce přibližně 800 m n. m. překonávám
skalní masiv tvořený střídajícími se
vrstvami odolných pískovců a měkkých
jílovců. Jižní tok zde překonává 55 výškových
metrů na 80 m délky v místech
nejmocnějších tvrdých pískovcových
vrstev. Na severní zdrojnici můj vodopád
padá téměř dokonale svisle dolů.
Na vodu jsem zde skoupá a vyniknu tak
pouze při tání sněhu nebo po vydatných
deštích. Vodopády se nalézají na území
národních přírodních rezervací Mazák
a Mazácký Grúnik a dotvářejí je i četné
kaskády.

Kaskáda na Mazáku
Ostrůvek naděje
Zimní hrátky
Na zamrzlé kaskádě
close