Bučací vodopád

Mohutné „bučení“ vody padající na
10 metrech je slyšet do veliké dálky.
Není divu, je to můj rekordní skok
v téhle části Karpat. Tříštím se tady
o rozmáčené jílovité břidlice a jíl v zařízlém
korytě potoka a sklon mého
odvážného pádu místy dosahuje přes
60 stupňů. Vytvářím několik peřejí a dva
větší prahy (3,6 a 6,4 m vysoké). Můj dopad
je tvrdý a cítím mocnost odolnějšího
godulského pískovce a vymývaných
břidlic.

Mezi balvanem
Je libo pohled rybím okem?
Padlý na Bučacím
Bučasí ve své kráse
Na vrcholu
Schody pro zimní královnu
Bučací vodopád a zima
Bučací vodopád v zimním hávu
Padlý a uvězněný v ledu
close