Vodopády Satiny

Zavedu vás na místo, které jako by ani
nebylo z našeho světa. Sestoupejte
se mnou do 15 m hluboké rokle na
dno úzké soutěsky. Ucítíte chlad téhle
rokliny a uzříte krásu mého Satinského
vodopádu. Mohutné buky mi v létě
dopřávají stín a na podzim barví mé
vody zlatým listím. Horní tok Satiny
je jedním z nejdelších skalních koryt
v moravských Karpatech.

Za světelnou skálou
V styl
Kaskáda Satinská
Skokanský můstek
Hořící skála
Korytem Satiny
Zima Na Satině
V podvečer
close