Bystrý vodopád

V nenápadných lesích obklopených
vrcholy Kněhyně, Velké Stolové a Noříčí
hory nabírám rychlost, objem a energii
a mám namířeno do Frenštátu pod
Radhoštěm.

Samorost na bystrém
Držím štíhlou línii
Jeho výsost Bystrý vodopád
Skály a voda
Kaskáda na bystrém
Rozsypané korálky
Zimní Bystrý vodopád
Pod ledovým krunýřem
Pokladnice na Bystrém vodopádu
close