Vodopád Malý Štolpich

Můj správnuý název je Bílý vodopád, ale všichni mě znají pod Malým vodpádem, pramením západně od hory holubník a teču až do Ferdinandova kde se vlévám do Černého štolpichu. Mám celkem tři vodopády v mém proudu, al enejznámější se nachází ve spodní části mého potoka, když ke mě přicházíš od Ferdinandova a je vysoký 3m a široký 10m.

Bokorys Malého Štolpichu
Bidlo pro hastrmana
Na Malém Štolpichu
Vodopád Malý (Bílý) Štolpich
Za obrazem Malého Štolpichu
close